MPA Informationsblad

PTC

Produktnavn

Master Person Analysis (MPA)

Producent

Master Management International A/S
Gydevang 39-41
DK-3450 Allerød
Tlf.: +45 70 27 70 80

Udviklet

Master Person Analysis er udviklet i 1987. Dette spørgeskema blev senest revideret i 2007.

MPAs opbygning og hvad den afdækker

Master Person Analysis består af et spørgeskema, der danner grundlaget for en personprofil med 9 adfærdstræk. Disse adfærdstræk er relevante for den adfærd en person typisk vil vise i erhvervsmæssig sammenhæng. I tilknytning til personprofilen er der en jobprofil, der består af de samme 9 adfærdstræk som personprofilen. Jobprofilen har til formål at give et objektivt billede af de krav, jobbet stiller til personen.

Spørgeskemaet er bygget op over 40 spørgsmålsgrupper. Hver spørgsmåls-gruppe består af 4 udsagn. Du skal afkrydse to udsagn for hver spørgsmåls-gruppe; det udsagn som du mener er “mest dig”, og det udsagn du mener er “mindst dig”. Du skal i alt sætte 80 krydser.

Normer

Personprofilen bliver holdt op imod statistisk udarbejdede normer, hvorved personprofilen kan sammenlignes med andre personprofiler.

Vurdering

Ingen personprofiler er i sig selv “rigtige” eller “forkerte”. Personprofilen skal altid vurderes ud fra de opgaver, jobbet kræver løst, og som jobprofilen afspejler.

Virksomheden og dermed brugeren må, ifølge de etiske retningslinjer fra Master Management, ikke lade personprofilen stå alene. Personprofilen skal danne grundlag for en samtale.

Tilbagemeldingssamtale

Tilbagemeldingen til dig sker i form af en dialog. Personprofilen er udgangspunktet for dialogen, hvor du har mulighed for at stille spørgsmål, kommentere og udtale dig om eventuelle uoverensstemmelser mellem personprofilen og din egen opfattelse af dig selv.

Dine rettigheder

Virksomheden har skrevet under på, at virksomhedens certificerede brugere, foruden at følge nationale love og retningslinjer for brug af erhvervstest, også vil følge god skik for at sikre dine rettigheder i forbindelse med gennemførsel af denne personprofil.

Dette indebærer, at virksomheden og brugeren skal sørge for at:

  1. informere om det forløb, din personprofil indgår i.
  2. informere om hvorvidt udfyldelse af spørgeskemaet er en betingelse eller en mulighed for forløbet, samt opridse konsekvenserne ved at deltage eller ikke deltage.
  3. informere om hvilke personer der vil få indsigt, og hvornår dette vil ske.
  4. informere dig om din ret til indsigt.
  5. informere dig om hvordan din personprofil bliver brugt i forløbet.
  6. informere dig om hvor længe personprofilen opbevares i genkendelig form, samt hvordan den destrueres.
  7. brugeren er certificeret af Master Management og dermed godkendt og kvalificeret til at læse personprofilen.
  8. personprofilen ikke danner det eneste grundlag for bedømmelse eller beslutning.
  9. du får udleveret en tilbagemeldingsrapport, hvoraf personprofilen fremgår.
  10. give dig en tilbagemelding i form af en dialog umiddelbart efter selve udfyldelsen af spørgeskemaet.

Spørgsmål/kommentarer

Master Management International A/S
Gydevang 39-41
DK-3450 Alleroed
+45 7027 7080
info@master-hr.com
www.master-hr.com

Master Management Danmark A/S
Gydevang 39 - 41
DK - 3450 Allerød
Tlf. +45 70 27 70 80
www.master.dk