MPA INFORMATIEBLAD

PTC

Titel

Master Person Analysis (MPA)

Producent

Master Management International A/S
Gydevang 39 - 41
DK - 3450 Alleroed
Tlf.: +45 70 27 70 80

Jaar

De Master Person Analysis werd in 1987 op de markt gebracht. Deze vragenlijst werd in 2007-2008 herzien en verbeterd.

De structuur van de test en wat het toont

De Master Person Analysis bestaat uit een vragenlijst die de basis vormt voor het Persoonlijk Profiel. Dit profiel is opgebouwd uit 9 Fundamentele Eigenschappen die het karakteristieke gedrag van een kandidaat tonen. Naast het Persoonlijk Profiel bevat de Master Person Analysis ook een Functieprofiel. Deze bestaat uit dezelfde 9 Fundamentele Eigenschappen. Het Functieprofie geeft een objectief overzicht weer van de eisen waaraan de kandidaat met betrekking tot de functie moet voldoen.

De vragenlijst is opgebouwd uit 40 vragenblokken. Elk blok bestaat uit 4 stellingen. U dient steeds per blok twee stellingen aan te kruisen: de stelling waarvan u denkt dat deze het meest op u van toepassing is (‘Meest toepasselijk’) en de stelling waarvan u denkt dat deze het minst op u van toepassing is (‘Minst toepasselijk’). In totaal moet u dus 80 antwoorden geven (door middel van kruisjes).

Testresultaat en normen

Het resultaat van het Persoonlijk Profiel wordt afgezet tegen een statistisch vastgestelde norm. Met andere woorden, uw Persoonlijk Profiel wordt met andere Persoonlijke Profielen vergeleken.

Waardering

Geen testresultaat is op zich ‘goed’ of ‘slecht’. Het Persoonlijk Profiel wordt beoordeeld op basis van de functie-eisen die vervuld moeten worden, het zogenaamde Functieprofiel.

In overeenstemming met de ethische richtlijnen, zoals vastgelegd door Master Management, mag de professionele gebruiker geen toestemming geven om het Persoonlijk Profiel los van een persoonlijk gesprek te gebruiken. Het Persoonlijk Profiel vormt slechts de basis van het daarop volgende interview.

Het feedback interview

Het feedback interview is een dialoog. Het Persoonlijk Profiel is het uitgangspunt van deze dialoog. Het interview geeft u de mogelijkheid om vragen te stellen en opmerkingen te maken over de resultaten. U kunt dan uw mening geven over eventuele discrepanties tussen het Persoonlijk Profiel en uw eigen evaluatie.

Uw rechten

Het bedrijf heeft schriftelijk bevestigd dat de professionele gebruiker de nationale wetgeving en richtlijnen met betrekking tot het gebruik van beroepstests zal naleven. De testgebruiker zal zorgen dat uw rechten gewaarborgd worden door zich bij het afnemen van de test te houden aan vastgestelde normen.

Dit betekent dat het bedrijf en de professionele gebruiker garanderen dat

  1. U, de kandidaat, volledig geïnformeerd wordt over het proces waarvan het Persoonlijk Profiel deel uitmaakt.
  2. U, de kandidaat, geïnformeerd wordt over de mate waarin het invullen van de vragenlijst een voorwaarde is, of dat het u mogelijkheden biedt en over de gevolgen van het wel of niet deelnemen aan de test.
  3. U, de kandidaat, geïnformeerd wordt over wie toegang zal hebben tot de resultaten en onder welke omstandigheden.
  4. U, de kandidaat, geïnformeerd wordt over uw recht om de resultaten in te zien en commentaar te leveren op de resultaten.
  5. U, de kandidaat, geïnformeerd wordt over hoe het profiel gebruikt gaat worden in het proces.
  6. U, de kandidaat, geïnformeerd wordt over hoe lang de resultaten in herkenbare vorm opgeslagen zullen worden en hoe of wanneer deze gegevens vernietigd zullen worden.
  7. De testgebruiker gecertificeerd is door Master Management en hierdoor gekwalificeerd is en toestemming heeft om de resultaten te interpreteren.
  8. De resultaten niet de exclusieve basis vormen voor een beoordeling of latere besluiten.
  9. U, de kandidaat, een feedbackrapport ontvangt waarin uw testresultaten worden weergegeven.
  10. U, de kandidaat, mondelinge feedback krijgt in de vorm van een gesprek, zo snel mogelijk nadat de vragenlijst is ingevuld.

Voor eventuele vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen met

Master Management International A/S
Gydevang 39-41
DK-3450 Alleroed
+45 7027 7080
info@master-hr.com
www.master-hr.com

Master Management Nederland
Spuistraat 281
1012 VR Amsterdam
Tel. : +31 (0)20 531 3850
Fax : +31 (0)20 531 3855
info@master-hr.nl
www.master-hr.nl