MPA Informasjonsblad

DNV

Navn

Master Person Analysis (MPA)

Produsent

Master Management International A/S
Gydevang 39 – 41
DK-3450 Allerød
Tlf: +45 70 27 70 80

År

Analysen ble utviklet i 1987. Spørreskjemaet ble revidert og oppdatert i 2007–2008.

Testens oppbygging og hva den avdekker

Master Person Analysis består av et spørreskjema som danner grunnlaget for en personprofil med ni hovedegenskaper. Disse hovedegenskapene identifiserer den typiske adferd til en person i jobbsituasjoner. I tilknytning til personprofilen finnes det en jobbprofil som består av de samme ni hovedegenskapene som personprofilen. Jobbprofilens formål er å gi et objektivt bilde av de kravene jobben stiller til personen.

Spørreskjemaet er bygget opp over 40 spørsmålsgrupper. Hver spørsmålsgruppe består av 4 utsagn. Du skal merke av for to utsagn i hver spørsmålsgruppe, det utsagnet som du mener ”passer best”, og det utsagnet du mener ”passer dårligst”. I alt skal du merke av for 80 utsagn.

Testresultat og normer

Resultatet av personprofilen blir målt mot statistisk utarbeidede normer, der personprofilen sammenlignes med andre personprofiler.

Bedømmelse

Ingen testresultater er i seg selv ”gode” eller ”dårlige”. Personprofilen må alltid bedømmes ut fra de oppgavene som kreves løst i jobben og dermed jobbprofilen.

Ifølge de etiske retningslinjene fra Master Management må ikke testbrukeren la personprofilen stå alene. Personprofilen skal derimot danne grunnlag for et intervju.

Tilbakemeldingsintervjuet

Tilbakemeldingen til deg skjer i form av en dialog. Personprofilen er utgangspunktet for dialogen der du har mulighet til å stille spørsmål, kommentere og uttale deg om eventuelle uoverensstemmelser mellom personprofilen og deg.

Dine rettigheter

Selskapet har skrevet under på at de sertifiserte testbrukerne, foruten å følge nasjonale lover og retningslinjer for bruk av arbeidslivstester, også skal følge etablert praksis for å garantere dine rettigheter i forbindelse med gjennomføringen av denne arbeidslivstesten.

Dette innebærer at selskapet og testbrukeren skal sørge for å:

  1. informere om den prosessen som denne personprofilen inngår i.
  2. informere om i hvilken grad utfylling av spørreskjemaet er en betingelse eller en mulighet, og skissere konsekvensene av å delta eller ikke delta.
  3. informere om hvem som vil ha tilgang til resultatene og når dette vil skje.
  4. informere deg om din rett til å se resultatene.
  5. informere deg om hvordan profilen vil bli brukt i prosessen.
  6. informere deg om hvor lenge resultatene av profilen vil bli oppbevart i gjenkjennelig form, og hvordan de vil bli makulert.
  7. testbrukeren er sertifisert av Master Management og dermed godkjent og kvalifisert til å tolke resultatene.
  8. sikre at resultatene ikke danner det eneste grunnlaget for bedømmelsen eller beslutningen.
  9. utlevere tilbakemeldingsrapporten til deg som viser resultatene.
  10. gi deg en tilbakemelding i form av en dialog, så snart som mulig etter at du har fylt ut spørreskjemaet.

Spørsmål/kommentarer kan rettes til:

Master Management International A/S
Gydevang 39-41
DK-3450 Alleroed
+45 7027 7080
info@master-hr.com
www.master-hr.com

Master Management Norge AS
Brynsengveien 2
N-0667 Oslo
Norge
Telefon: 23 06 70 61
firmapost@master.no
www.master.no